Sessizlik Yemini

Sonbahar yaparkları gibi direniyor, zihnimin darağacında düşüncelerim,

Sonra bir bir asılıyorlar,

Oluyorum kendi katilim.